2105761758 ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΝΞΑΝΔΡΟΥ 69, Περιστέρι instylegym@gmail.com

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΝΞΑΝΔΡΟΥ 69, Περιστέρι, Αθήνα Τ.Κ.: 12134

Τηλέφωνο: 2105761758

Φαξ: 2105761758

E-mail: instylegym@gmail.com

Υπεύθυνος: Στεφανούρης Ιωάννης

Κατηγορία: ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

Επισκεψιμότητα: 93462

Ιστοσελίδα: http://www.instylegym.gr