2105761758 ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΝΞΑΝΔΡΟΥ 69, Περιστέρι instylegym@gmail.com